"Infinite in mystery, is the Gift of the Goddess. We seek it thus, and take to the sky.
Ripples form on the water´s surface, the wondering soul knows no rest."
Final Fantasy 7: Crisis Core, Loveless - act 1


Everybody needs his revenge | Part 3

23. srpna 2010 v 11:31 | Keililly |  Everybody needs his revenge

Tak hned po ránu hážu další část (můžu si to dovolit, mám ještě nejmíň dva díly dopředu :D ). Ještě se tu nedočkáte Sarah, ale poznáte pár nových postav :) Zdá se mi to nějaký kratší, ale co. Chyby ignorujte, to co nebude sedět s Obrázkovym slovníkem, toho si nevšímejte, časem to ve slovníku opravim :)

Procházeli jednu chodbu za druhou a pečlivě se drželi pokynů v mapě. Popravdě se spíš řídili vlastní intuicí. Není divu, že se postupem času zamotali.
"Říkal jsem, ať to použiješ." Zamrmlal nespokojeně Elen a ukázal na destičku s mapou. Kayl zavrtěl hlavou a zahnul za roh. Popošel několik metrů a pak se vítězoslavně postavil před dveře do pokoje.
Elen pokrčil rameny: "Kdyby ses řídil mapou, netrvalo by nám to přes hodinu."
"Ty snad někam pospícháš?" zasmál se Kayl a poklepal na kovové dveře. Na sobě měli velký zlatý nápis 5124 a spoustu cedulí Nerušit, Pracuje se nebo Nevstupovat.
Zevnitř se ozvalo šramocení a nakonec se dveře s rachotem rozevřely. Objevila se v nich menší dívka se zrzavými vlasy vyčesanými do ohonu, oblečená do výstředního oblečení, za které by se nemusel stydět ani návrhář. Snažila se odhadnout, co tihle dva můžou pohledávat zrovna u jejích dveří.
"Kayl Naresant a Elen Hallo?" vypadlo z ní po chvíli. Nervózně se usmála a natočila si pramen vlasů na prst. Bylo jí zhruba šestnáct. Elena překvapilo, že jim rada přidělila studenty zhruba v tomhle věku. Oni sami byli mnohem starší.
Kayl k ní natáhl ruku: "Ano to jsme my. Kayl jsem já. Tohle je Elen."
Dívka si oddechla a s úsměvem mu ruku stiskla: "Těší mě, pane. Slyšeli jsme toho o vás tolik!" vyhrkla nadšeně, " Pojďte dál."
Vrátila se do studentského bytu a pokynula návštěvníkům, aby si udělali pohodlí. Oba se zaujatě rozhlíželi kolem sebe. Byty v areálu Akademie byly velké a prostorné, ale tenhle byl tak přeplněný technickými vymoženostmi, že v něm nebylo k hnutí.
"Jorane!" nakoukla do vedlejšího pokoje, "Jorane dělej! Už jsou tady!"
Z pokoje se ozvala rána jak nejspíš onen Joran leknutím něco upustil, něco si zamrmlal a nakonec se vysoukal dveřmi ven. Stejně jako dívka měl nazelenalou pleť, zrzavé vlasy rozčepýřené po celé hlavě a svítivě zelené oči. Vypadal vlastně úplně stejně jako ona, dokonce měl i stejné mateřské znaménko pod pravým okem.
"Eh…" odkašlal si, "Joran. Joran Maroqueen."
"A já jsem Gipsene!" vyhrkla dívka, když si uvědomila, že se zaprvé nepředstavila, a že by nebylo nejlepší, kdyby si zapamatovali jméno jejího dvojčete jako první.
Kayl se na oba usmál, stěží zadržujíc smích a pokrčil rameny.
"Už vám řekli, co vlastně budeme mít za úkol?" nadzvedl Elen obočí a opatrně si sedl do křesla. Nerad by si sedl na nějakou ze součástek, co se válely všude kolem.
"No jasně," spustila Gipsene, která horlivě něco hledala v kuchyňce, "Kafe?" Otočila se najednou s hrnky v ruce.
"Ne, díky." Zamrmlal Elen. Bylo na něm vidět, že takhle si to nepředstavoval. Vždyť to byly ještě…děti.
"Takže… Víte kdo je Salars ne? No jasně, že víte. Vlastně se teď snaží dopadnout jednu členku Galaktické Rady."
"Prezidentku Ciaru Fei´To." Doplnil ji Joran, jako by přesně očekával, co jeho sestra řekne.
"Takže jí máme chránit."
"Tu prezidentku."
"A tím pověřili vás?" obrátil Elen oči v sloup. "Co vůbec umíte?"
Sourozenci se na sebe významně podívali.
"Hoďte po mě něco." Řekl po chvíli přemýšlení Joran.
Kayla to překvapilo, ale nakonec přikývl a podíval se na hrnek v Gipsiině ruce. Vymanil se jí z ruky, přelétl místnost a vší rychlostí se řítil na Jorana. Ten se spokojeně usmál. Kayl s Elenem očekávali zvuk, jak hrnek do chlapce narazí, ale místo toho, se okolo Jorana vytvořila průhledná růžová bublina. Hrnek se od ní odrazil a směřoval k zemi. Nakonec se bublina objevila i kolem něj, takže zůstal celý, jako by se země ani nedotkl.
Elen se tvářil, jako by ho nic z toho neoslnilo. Kayl se při pohledu na něj opětrozesmál. Další věc která se po Trentově smrti změnila - z Elena se stal zakřiknutý suchar.
"A ty?" podíval se na Gipsene. Ta se trochu otřásla. Moc se jí nezamlouvalo, že by měla od Elena slyšet nějakou výtku.
"Já…nemůžu vám to ukázat. Musela bych si ublížit, abych mohla," vysoukala ze sebe, "dokážu totiž hojit lidská zranění. Úplně, nebo částečně. Promiňte."
"To nic," uklidnil ji Kayl, "Nejsme tu proto, abychom vás zkoušeli. Že Elene?"
"No jo." Povzdechl si a hodil po Kaylovi otrávený pohled.
Nastalo hrobové ticho, které přerušilo až pípání vycházející z Kaylovi kapsy.
"Generále Naresante?" na hologramu se objevil mladík v uniformě, nejspíš technik z doků.
"Ale no tak. Na generála jsem rezignoval před několika měsíci."
"Jistě, pane."
"Takže není důvod říkat mi pane."
"Omlouvám se…" nejspíš chtěl dodat pane, ale Kaylův pohled ho včas zarazil, "jenom jsem vám chtěl oznámit, že loď kapitána Halloa je připravena ke startu. Informace k vašemu úkolu jsou na palubě. Rada mi řekla, že už budete vědět co a jak."
"Jistě, to budeme. Končím."
Zasunul komunikátor zpět do kapsy a letmo pohlédl na nejlepšího přítele. Doufal, že zpráva o Tuňákovi mu alespoň trochu zlepší náladu, ale mýlil se. Elen se tvářil stejně naštvaně.
"Vyrazíme?" ozval se Gipsiin nadšený hlas. Kayl se ještě pořád musel hodně ovládat, aby se nerozesmál. Gipsenino hyperaktivní, zapálené chování působilo, jako by si ráno dala moc kofeinu.
Elen se zvedl z křesla a zamířil ke dveřím. "Možná to bude lepší," konstatoval, "kde vůbec máte učitele? Rád bych s ním nejdřív mluvil."
"My nemáme učitele," odpověděl mu Joran, "teda, byl jím Failor Tudidudy, než se zbláznil, když vybouchla jeho loď i s posádkou."
"Ale mistr Layones tvrdil, že naším novým učitelem budete vy!" dodala Gipsene, překvapená že to Elen neví.
"Co-cože?" vydechl.
"Už bylo načase, mistře." Dodal provokativně Kayl. Pokynul dvojčatům, aby šla za ním a sám za sebou táhl oněmělého Elena.
* * *
Zatím co Kayl dolaďoval navigaci Tuňáka a ukazoval Maroqueenovým, jak tahle dokonalá loď funguje, její majitel o nich nechtěl ani slyšet.
"Nemůžu mít studenty. Ne teď!" máchal kolem sebe Elen a naštvaně propichoval Leyonese pohledem.
"To víš, že můžeš. Každý krok je správný, když ho správným uděláš."
Elen se ještě víc zachmuřil. Na nějaké moudré slovní hádanky neměl náladu.
"Ale já přece…Proč nemůže mít studenty Kayl? Celou dobu básní o tom jak to musí být skvělé."
"Také že je. Uvidíš, že to co se zdá jako zlá volba, může být skvělá příležitost. Navíc Kayl už svého učedníka má."
"Tak já to nějak přežiju," vzdal se nakonec. A pak mu to došlo. "Počkat, Kayl?" Nedávalo mu to smysl.
"Na Raino s vámi poletí i Sarah." Vysvětlil mu Leyones.
Elen překvapeně vydechl: "Ale tu jste přeci vyloučili, ne?"
Je tu něco co bys měl vědět. Poslal Kaylovi myšlenku.
"Rada si myslí, že ji vyloučili jsme. To kvůli Tifere a ostatním členům. Ale sám víš, jak by bylo nebezpečné nechávat někoho s mocí Sarah pobíhat bez dozoru."
Elen si v duchu poskládal starcova slova tak, aby jim rozuměl, když se vedle něj objevil Kayl.
"Myslím, že oba máme nové studenty," obrátil se k němu a věnoval mu jeden ze svých unavených pohledů, "Odteď máš na krku naši milovanou Sarah."
Mladík se rozesmál: "Dobrý vtip. Takže kdo bude můj student?"
Elen se zarazil."Já nevtipkoval Kayi."
Kayl ztuhl. "Sarah?" Nechtěl být její učitel. Byla pro něj jako sestra, dobrá přítelkyně. Stejně, jako by nikdy nedokázal dělat učitele Elenovi.
"Příteli, copak. Tvůj úkol se ti nelíbí?" věnoval mu Leyones zvědavý pohled. "Pro její dobro je to."
Ještě nějakou chvíli si Kayla přeměřoval. Ten jenom odevzdaně přikývl a obrátil se směrem z hangáru.
Kam jdeš? Zavolal za ním ještě Elen.
Kayl se neotočil. Pokračoval v chůzi, až zmizel za rohem. Musím si ji jít vyzvednout.
Elen zavřel oči a zavrtěl hlavou. "Budou s ní jenom potíže." Zamrmlal a podíval se na Leyonese, jestli si je jistý svým rozhodnutím.
"Musí se toho ještě spoustu naučit. Není nebezpečná okolí, sobě nebezpečná je." Pokrčil rameny a stejně jako před chvílí Kayl se i on vydal na odchod. Snad jen o dost pomaleji.
Elen se vrátil do Tuňáka, kde už ho očekávala rozverná dvojčata. Pohledem přelétl můstek a spokojeně si povzdechl. Tuhle svou chloubu by nevyměnil ani za nic, i kdyby to nic mělo stokrát lepší výkon. Dvojčata se právě nakláněla nad radiovým zařízením a o něčem se dohadovala.
"Můžu navrhnout, abychom zašifrovali všechna naše vysílání? Salarsovi by se nám mohli napíchnout na frekvenci." Otočila se Gipsene jeho směrem. Na tváři jí pohrával úsměv. Evidentně jedna z věcí, ve kterých se vyznala.
"Dobře. Ale pokud to půjde, ať to není galaktické ani akademické šifrování. My máme Salarsovo, nevidím důvod, proč by oni neměli mít to naše."
Gips přikývla a otočila se zpátky k počítači. Měla vymyšlených tolik šifer, že nejtěžší na téhle práci bylo vybrat jednu z nich.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Kterou postavu z ENHR máš nejradši?

Sarah Ayelai 33.3% (17)
Kayl Naresant 7.8% (4)
Elen Hallo 7.8% (4)
Ciara Fei´To 11.8% (6)
Aleshia Tae´To 11.8% (6)
Gipsene Maroqueen 7.8% (4)
Joran Maroqueen 9.8% (5)
Salars 9.8% (5)

Komentáře

1 Dragell Dragell | Web | 23. srpna 2010 v 14:56 | Reagovat

díky :) tak si taky takový udělej :D Umíš lepší designy než já ;)

2 Alessandra Alessandra | Web | 23. srpna 2010 v 20:11 | Reagovat

ááá, přečtu si to zítra (sakra, ta nedočkavost mě zabije!), teď už musím končit. Ale určitě to bude perfektní. :-)

3 Heluš Heluš | Web | 23. srpna 2010 v 21:19 | Reagovat

Ahoj, bohužel nemám čas a nestíhám číst tvůj příběh, ale neboj, polepším se :) ;)
A přečtu a zkomentuju celý :) ;) :)

4 Heluš Heluš | Web | 23. srpna 2010 v 21:31 | Reagovat

Omlouvám sez a přezdívku překlik
Ale já to chci přečíst, ale zatím není čas, slibuju že to přečtu a protože taky CHcI!!

5 Hráblík=) Hráblík=) | Web | 23. srpna 2010 v 21:32 | Reagovat

No já se na to vykašlu mě tam pořád skáče Heluš!! :D

6 verka-kocova verka-kocova | Web | 23. srpna 2010 v 21:53 | Reagovat

Ahojík jukni na tuhle str. a nech svůj komentář: díky
http://verka-kocova.blog.cz/1008/kreteni-o#pridat-komentar

7 Karolínka. Karolínka. | Web | 23. srpna 2010 v 22:44 | Reagovat

No.. Tohle snad může napadnout jen ty nevyzrále slečny co mají pořád mindráky z některých úžasných lidí tady.. Vážně, nechápu co mají z toho když anonymně někoho urážejí.. Dělá jim to dobře ? ://

Ano, prázdniny utekly jako voda.. Sluníčka jsme si moc neužily.. Pff..

8 Karolínka. Karolínka. | Web | 23. srpna 2010 v 22:53 | Reagovat

To byla pěkně falešná kamarádka.. Doufám, že jsi to s ní tvá ségra vyřídila...
O takovouhle kamarádku bych teda vážně nestála..

9 Karolínka. Karolínka. | Web | 23. srpna 2010 v 23:02 | Reagovat

Hodná, starostlivá sestřička.. MM hned bych Tě brala místo té fůrie co mám doma :DDD

10 Karolínka. Karolínka. | Web | 23. srpna 2010 v 23:15 | Reagovat

To ano.. A ty jsi určitě ta nejhodnější a nejskvělejší sestra na světě.. A proto se staráš.. Ségra Tě musí mít ráda ^^

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama